วีดีโอคลิปความเร็วสูง : การยิงหนังสติ๊ก

Highspeed Video Clip : Shooting Rubber Bands

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/ge0e079NnKw

วันเวลา : วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2551 (Friday 18 July 2008)
กล้อง : Casio Exilim EX-F1
ความเร็ว : 1200 fps
สถานที่ : กทม.

www.gistda.or.th