วีดีโอความเร็วสูง :คลื่นข้างเรือ

วีดีโอคลิปความเร็วสูง : คลื่นข้างเรือ
Highspeed Video Clip : Ship's Wake

ship's wake

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/zs2KYliZbAY

วันเวลา : วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2551 (Wednesday 10 September 2008)
สถานที่ : คลื่นข้างเรือ (Ship's Wake)
กล้อง : Casio Exilim EX-F1
ความเร็ว : 300 fps

www.gistda.or.th