มีแมลงที่ยิงระเบิดได้ด้วย

   ด้วงดินฝุ่นระเบิด  หรือด้วงตดเหม็น  ลำตัวขนาด 11-18 เซนติเมตร  อาศํยอยู่บริเวณป่าหญ้า   เป็นแมลงกินทั้งเนื้อและพืช  จับไม่ได้เลย เพราะแก๊สที่พุ่งออกมามีความร้อนสูงมาก เหม็นอีกต่างหาก คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/XAQ0YvEPxtU