ความเข้มและความแข็งของไส้ดินสอ

 

    ไส้ดินสอประกอบด้วย กราไฟต์ และดินขาวด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกัน ตามชนิดของดินสอ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นดินสอแบบ HB = Hard and Black แสดงว่า มีดินขาวมากกว่า กราไฟต์  หรือถ้า เป็นแบบ 2B  จะมีกราไฟต์มากกว่า ดินขาว เป็นต้น    คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/q9GeXkV14Xs