ควงพิซซ่า


         อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. กิ่งไม้ ยาวประมาณ 1  เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1  เซนติเมตร  2.  ผ้าเช็ดมือหนาหน่อย  ควงกันเลย   (การส่งถ่ายแรง)  
คลิกครับ   

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/Kuw2yTk6l-A