หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์


        ห้องทดลองหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ ในวีดีโอท่านจะได้เห็นหุ่นยนต์เต้นคลอเสียงดนตรี 
คลิกครับ   

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/fj8UcvKsedU