ลูกปืนจากปืนกระบอกนั้น

     เราสามารถบอกได้ว่า กระสุนที่ยิง ออกมาจากปืนกระบอกใดได้  ขึ้นอยู่กับลวดลายภายในลำกล้องของปืน เปรียบเทียบได้กับลายนิ้วมือของมนุษย์ คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/ewRC7kNScGk