หลักการทำงานของเกียร์ CVT

CVT (Continuous Variabe Transmission)
 

    จริงๆแล้วเกียร์ CVT นั้น มีอัตราทดระหว่างสูงสุดกับต่ำสุดเป็นอนันต์เลยครับ "ทำให้ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์" 

    อธิบายเป็นภาษาอังกฤษไม่ยากนักดูภาพสามารถเข้าใจได้      คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/k_ROleyicH0

    อีกมุมมองหนึ่ง     คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/Fh6kglCKd6k

    ผ่าเครื่องให้เห็นการทำงานของ CVT  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/g1KBcrd98vU

    สังเกตความเร็วรอบ  เกือบคงที่ แต่ความเร็วของรถเพิ่มขึ้นตลอด เมื่อเราเร่ง

คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/u6G_aIu1kSA

    Toroidal CVT  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/u6G_aIu1kSA