เข็มขัดไฟฟ้า

Sgt._Andrews_gets_hit_with_stun_belt เข็มขัดไฟฟ้า

     ผู้ทดสอบเข็มขัดไฟฟ้า  เมื่อเปิดเครื่อง  ผู้ทดสอบดิ้นทุรนทุราย จากไฟฟ้าแรงสูง  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/ZYJViVBgDss