ยิงสร้างภาพโมนาลิซ่า

The Mythbusters paint the Mona Lisa

ยิงสร้างภาพโมนาลิซ่า

    ใช้ Paint Gun  หลายร้อยกระบอกยิงไปยังฉากพร้อมๆกัน  เพื่อสร้างภาพ โมนาลิซ่า  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/sz88lndqYXg

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

      บทนำ

       คุณลองสังเกตเครื่องพิมพ์ที่อยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ตัวโปรดดูซิครับว่าเป็นแบบใด    ถ้าให้งานพิมพ์เป็นภาพสีที่สวยงามและราคาของเครื่องพิมพ์ประมาณสองหรือสามพันบาท  เชื่อได้เลย  เป็นระบบแบบอิงค์เจ็ต   หรือฉีดหมึก  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกของบริษัท HP  ที่ราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่าย

ฟิสิกส์ราชมงคล  จะแกะเครื่องพิมพ์ชนิดนี้  ออกมาให้เห็นภายใน อย่างละเอียด  และจะบอกเล่าเทคโนโลยีที่แสนจะมหัศจรรย์ ของตลับหมึก  พร้อมกับกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  ที่ผู้ผลิตหวงแหนเทคโนโลยีนี้ว่าเป็นความลับ  ทั้งๆที่ความรู้ทางฟิสิกส์นั้นแสนธรรมดาครับในหน้าถัดไป