รูเข็มที่มีด้ายคล้องอยู่ถึง 50 เส้น

     วิธีสอดด้ายลงในรูเข็มให้ได้ถึง 50 เส้น  1. สอดด้ายเข้าไปในรูเข็มก่อน  2. จับปลายด้ายหมุนไปทางตรงข้ามกับเกลียวด้าย  จะเกิดรูเล็กๆ ขึ้นสอดเข็มเข้าไปในรูนั้น   3. เมื่อสอดเข็มเข้าไป ........  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/rUXJ3fADKgw