ลูกข่าง

     เด็กๆทดลองฝนไม้ให้เป็นลูกข่าง วิธีการแสนง่าย แต่สนุก คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/LspLYb_QlHs

กดปุ่ม  stop  เพื่อหยุด   และปุ่ม  play  ดูการหมุนต่อ

สังเกตทิศทางของทอร์ก และ โมเมนตัมเชิงมุม

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. ทำไมทิศทางของทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุมจึงตั้งฉากกัน

  2. ทอร์กมาจากแรงส่วนใด

  3. ทำไมลูกข่างไม่ล้ม

อ่านบทความสถียรภาพของลูกข่าง  คลิกค่ะ