แขนกับคอ

    

    ถ้าหมุนแขนไม่สามารถหมุนคอไปในทิศตรงกันข้ามได้  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/gm3fwU2ubhc