แลบลิ้นกับขยิบตา

   ถ้าขยิบตาข้างหนึ่งจะไม่สามารถแลบลิ้นออกด้านเดียวกับตาได้   คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/4O9RAQrpFtk