ทำแก้วไวน์แตกด้วยเสียงคน

     ทดลองว่า แก้วไวน์สามารถแตกด้วยเสียงมนุษย์ได้หรือไม่  โดยเชิญนักร้องที่มีชื่อเสียงมาร้องต่อหน้าแก้วไวน์ มีข้อแม้ว่า ต้องเป็นเสียงที่มีลักษณะโทนคงที่  และมีความถี่ใกล้เคียงกับความถี่ของแก้วไวน์  เป็นการทดลองที่ผู้ทดลองมีความทรหดอดทนยิ่ง คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/aiBlTfU49dY