พลังก๊าซมีเทน

     นำมูลไก่มาหมัก ในระบบอุตสาหกรรม ได้ก๊าซมีเทน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และผลิตพลังงานไฟฟ้า   คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/8WEo5iHgBB0

     มีเทน (Methane) เป็น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนพวกแอลเคน สูตรเคมีคือ CH4 เป็นแก๊สไม่มีสี ติดไฟได้ เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของแก๊สธรรมชาติ แก๊สมีเทนอาจได้มาจากการหมักมูลสัตว์และนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงราคาถูก