การพัฒนาตัวอ่อนของมนุษย์

    ภาพสโลวโมชั่น ของตัวอ่อนมนุษย์ในขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว   คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/nVIKSNdhHiY