เมลามีนกับสีของดวงตา

     สีของดวงตาขึ้นอยู่กับเมลานิน  ซึ่งเป็นตัวกำหนดสีของดวงตา  ผิวและผม  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/LGUO2N_MVDg

         ส่วนของดวงตาที่เห็นได้ชัดเจนอีก ส่วนหนึ่งคือ ม่านตา มีสีต่าง ๆ กันตามเชื้อชาติ บ้างมีสีฟ้า เขียว เทา ทั้งนี้ขึ้นกับเม็ดสี (Melamin Pigment) ของคนนั้น ๆ ในเอเซียจะมีเม็ดสีมากกว่า ทำให้เห็นสีของม่านตาเป็นสีน้ำตาลเข้ม ม่านตาจะทำหน้าที่ในการปรับปริมาณของแสงเข้าไปในดวงตา เห็นได้ชัดว่าในตอนกลางวัน หรือเมื่อมองแสงจ้า รูม่านตา (Pupil) จะมีขนาดเล็ก และขยายใหญ่ขนาดเมื่ออยู่ในที่มืด

รู้จักกับดวงตาของคุณ


      

          ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญ และซับซ้อนที่สุดอวัยวะหนึ่งของเรา ที่ใครก็ไม่อาจปฏิเสธ คนส่วนใหญ่รู้จักดวงตาคู่นี้ไม่มากไปกว่าส่วนที่ทำหน้าที่ในการมองเห็น อวัยวะเล็ก ๆ คู่นี้ มีความลึกซึ้ง และซับซ้อนมากกว่าที่คุณจะคาดคิด และการทำงานของมันก็น่าสนใจไม่น้อยกว่าหน้าที่ของมัน วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับส่วนเล็ก ๆ ที่สำคัญของร่างกาย

         ตา เป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.2 - 2.5 ซม.บรรจุอยู่ในกระดูกเบ้าตาเพื่อป้องกันอันตราย ด้านหน้ามีเปลือกตาและขนตาทำหน้าที่ป้องกันอันตรายต่อดวงตา เปลือกตาจะกระพริบ เพื่อให้น้ำตาเคลือบกระจกตาอยู่เสมอและป้องกันวัตถที่อาจจะกระเด็นเข้าตา


         อวัยวะต่าง ๆ เล็ก ๆ คู่นี้ จะประกอบด้วยเนื้อเยื่อสำคัญ 3 ส่วน ทำหน้าที่แตกต่างกันได้แก่


         ส่วนที่ทำหน้าที่โครงสร้างด้านนอก ได้แก่ ตาขาว (sclera) และกระจกตา (Cornea)


         ส่วนที่เป็นหลอดเลือด ทำหน้าที่นำอาหาร และ อ๊อกซิเจน แก่เซลล์ ของดวงตา เรียกว่า Choroid


         ส่วนของระบบประสาท ทำหน้าที่ในการมองเห็นเรียกว่า จอประสาท (Retina)
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ช่วยให้ดวงตาทั้งสองสามารถทำงานสัมพันธ์กันตลอดอัน ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อของดวงตาจากภายนอกเมื่อเปิดตาจะเห็ฯส่วนของกระจกตา (Cornea) ตาขาวบางส่วน (Sclera) และเมื่อบุตา ZConjunctive) 

         กระจกตา เป็นส่วนที่ใส เพื่อให้แสงส่วนมากผ่านเข้าไปในดวงตาเพื่อการมองเห็นรอบ ๆ เปลือกตาจะประกอบด้วยขนตา และต่อมเล็ก ๆ มากมาย (Meibomiam Gland)   ต่อม เหล่านี้จะสร้างไขม้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำตา แต่บางครั้งเมื่อการอักเสบของต่อมเหล่านี้ ที่บางคนเป็นบ่อย ๆ เราเรียกว่า " กุ้งยิง" นั่นเอง


           หลังจากกระจกตาจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่มีเหลวใสๆบรรจุอยู่ ทำหน้าที่อยู่ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน (oxygen) ซึ่งจะเป็นการสร้างและถ่ายออกตลอดเวลา ในบางกรณีที่มีความผิดปกติของระบบถ่ายต่อดวงตาที่เรียกว่า " ต้อหิน" (Glaucom)


           ส่วนของดวงตาที่เห็นได้ชัดเจนอีก ส่วนหนึ่งคือ ม่านตา มีสีต่าง ๆ กันตามเชื้อชาติ บ้างมีสีฟ้า เขียว เทา ทั้งนี้ขึ้นกับเม็ดสี (Melamin Pigment) ของคนนั้น ๆ ในเอเซียจะมีเม็ดสีมากกว่า ทำให้เห็นสีของม่านตาเป็นสีน้ำตาลเข้ม ม่านตาจะทำหน้าที่ในการปรับปริมาณของแสงเข้าไปในดวงตา เห็นได้ชัดว่าในตอนกลางวัน หรือเมื่อมองแสงจ้า รูม่านตา (Pupil) จะมีขนาดเล็ก และขยายใหญ่ขนาดเมื่ออยู่ในที่มือ


           หลังม่านตา เป็นเลนส์แก้วตา ทำหน้าที่ในการรวมแสงจากภายนอกให้โฟกัสที่กระจกตา เลนส์แก้วตาจะมีความใสมากเมื่ออายูน้อย และจะขุ่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุความผิดปกติที่พบบ่อย ๆ คือ ต้อกระจก ซึ่งก็คือการขุ่นของเลนส์แก้วตานั่นเอง ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกหนึ่งในผู้ใหญ่คือในคนอายุ เกิน 40 ปี เลนส์จะลดความยืดหยุ่นทำให้ไม่สามารถโฟกัสแสงที่ในที่ใกล้ได้ ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถอ่านหนังสือตัวเล็ก ๆ ต้องอาศัยแว่นอ่านหนังสือที่เรียกว่า "สายตาขาว" หรือสายตาคนแก่


            ส่วนหลังเลนส์เป็นวุ้นใส ๆ บรรจุอยู่เรียกว่า น้ำวุ้นตา (Vitreous Humor) ทำหน้าที่ช่วยในการหักเหของแสง ในคนสูงอายุหรือคนที่มีสายตาสั้นมาก ๆ จะมีการเสื่อมของน้ำวุ้นตานี้ ทำให้บางครั้งจะเห็นจุดคำคล้ายยุงหรือแมลงลอยไปมาในขณะที่เรามองดูวัตถุสี ขาว


           บริเวณด้านในสุดของดวงตาจะบุด้วย จอประสาทตา (Retina) ซึ่งเป็นส่วนประสาทนับล้านเส้น เป็นส่วนที่แปลงภาพที่มองเห็นไปเป็นกระแสไฟฟ้า รับความรู้สึกส่งผ่านไปยังสมอง เพื่อแปลภาพต่อไป จอประสาทตาเป็นส่วนที่สำคัญของดวงตาหลุดลอก (Retinal Detachment) หรือการเสื่อมของจอประสาท จะทำให้การมองเห็นลดลงหรือบอดได้


            จะเห็นว่า ดวงตาของเราหากเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป จะมีส่วนต่าง ๆ ที่เหมือนกันมากเรามีม่านตาซึ่งเทียบได้กับ shutter มีเลนส์แก้วตาเทียบเท่ากับเลนส์ของกล้อง มีจอประสาทตาเทียบกับ Film เพียงแต่ตาของเรามีความซับซ้อนมากกว่า ซึ่งกล้องถ่ายรูปใด ๆ ก็ไม่มีความสามารถเทียบเท่าได้


            นอกจากส่วนของดวงตาดังที่ได้ กล่าวมาแล้ว ส่วนประกอบที่ไม่อาจขาดได้คือ กล้ามเนื้อที่ช่วยในการกลอกตา ในดวงตาแต่ละดวงจะมีกล้ามเนื้อเล็ก ๆ 6 มัดยึดอยู่ช่วยให้ดวงตากลอกไปมา กล้ามเนื้อของดวงตาทั้งสองจะทำงานสัมพันธ์กันตลอดเวลา เพื่อให้เรามองเห็นวัตถุเป็นภาพเดียว หากมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อจะทำให้มองเห็นภาพซ้อน หรือเห็นเป็น ตาเหล่ หรือ เข นั้นเอง


             จะเห็นอวัยวะเล็ก ๆ คู่นี้ มีความสลับซับซ้อน และสำคัญแค่ไหนหากท่านผู้อ่านให้ความสนใจ และดูแลอวัยวะที่แสนจะบอบบางและซับซ้อน เราก็จะมีดวงตาอยู่กับกายของเราไปอีกนานเลยทีเดียว