พญานาคเล่นน้ำ

   ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อธิบายการเกิดพายุงวงช้าง คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/Tl45DKorDiE

    นาคเล่นน้ำกับทอร์นาโด มีกลไกการเกิดอย่างไร โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ จากสารคดี กันยายน 52   คลิกอ่านต่อครับ