แรงดูดของส้วมบนเครื่องบิน (ความดันอากาศ)

    ส้วมที่ใช้ในเครื่องบินโดยสารโดยทั่วไป มีแรงดูดที่เกิดจากอากาศสูงมาก  สูงขนาดไหนดูจากวีดีโอ คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/vLDD4XnHXSQ