สำเพ็ง

   ลุงเจิมศํกดิ์ ปิ่นทอง อธิบายเรื่องสำเพ็งให้หลานๆฟัง คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/Ex1a0jElPaA

สำเพ็ง

คอลัมน์ รู้ไปโม้ด

น้าชาติ ประชาชื่น อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ชอบสำเพ็งมั่กๆ แล้วเลยก็อยากรู้มั่กๆ ว่าชื่อสำเพ็งมาจากอะไร มีความเป็นมาอย่างไร จึงต้องถามมายังน้าชาติผู้รู้มั่กๆ เอ๊ย รู้ไปโม้ด ขอบคุณมั่กๆ นะค้า

หงส์หยก

ตอบ หงส์หยก

หนังสือปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร ให้ข้อมูลเรื่องชื่อ สำเพ็ง ว่า ในครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณที่เป็นวังหลวงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมเป็นที่อยู่ของพระยาราชาเศรษฐีและบรรดาชาวจีน ตั้งบ้านเรือนมาแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้โปรดให้ย้ายเมืองหลวงข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยามาฝั่งตะวันออก ทรงต้องพระราชประสงค์พื้นที่ดังกล่าวอันเหมาะแก่การสร้างพระราชมณเฑียร จึงพระราชทานที่ดินบริเวณ บ้านสามเพ็ง เป็นการชดเชย

ต่อมาในช่วงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชาวจีนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาพำนักพักพิงพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ทำให้เกิดการขยายตัวของกิจการ จำนวนพลเมือง จนกลายเป็นชุมชนหนาแน่น ความเจริญต่างๆ ก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนไปรวมตัวตั้งหลักแหล่งที่บริเวณท่าน้ำวัดสัมพันธวงศ์ หรือวัดเกาะ จากแนวเขตริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่หน้าวัดสัมพันธวงศ์เรื่อยไปตามทิศตะวันตกติดกับท่าน้ำราชวงศ์ เป็นถิ่นฐานสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้และเมื่อนานเข้าก็เรียกขานกลายเป็น สำเพ็ง เป็นชุมชนชาวจีนที่มีขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญ และเป็นแหล่งร้านค้าขายปลีกขายส่งที่คึกคักของกรุงเทพฯ มายาวนาน

คำ สำเพ็ง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีที่มาจากไหน และมีความหมายอย่kงไร มีผู้รู้ให้ข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกันไป ทางหนึ่งว่า ในบรรดาชาวจีนที่มาตั้งรกรากในกรุงเทพฯ มีเจ้าสัวค้าสำเภาอยู่ 3 คนได้แก่ เจ้าสัวยม ชื่อเดิม หยง หรือย้ง เจ้าสัวเนียม ชื่อเดิม เนี้ยว หรือเนี้ยบ เจ้าสัวเพ็ง ชื่อเดิม เพ้ง ทั้งสามได้ประกอบคุณความดีความชอบ เช่น สร้างวัดสามจีน หรือวัดไตรมิตรวิทยาราม ขุดคลองเพื่อขนถ่ายสินค้าไปยังต่างเมือง (เดิมชื่อคลองเจ้าสัวยม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคลองหัวลำโพง ปัจจุบันคือคลองผดุงกรุงเกษม)

ต่อมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินบางส่วนละแวกวัดสำเพ็ง อันเป็นที่มาของคำว่าสำเพ็ง เป็นประวัติศาสตร์แห่งการตั้งถิ่นฐานการค้าขายที่เกิดจากเจ้าสัวทั้งสาม ซึ่งเป็นเพื่อนเกลอกันมาร่วมตั้งฐานะ หรือเรียกว่า ผู้ก่อตั้ง เรียกภาษาจีนว่า ซาเพ่ง ซา แปลว่า สาม เพ่ง ตัดมาจากคำเต็ม เพ่งอิ๊ว (หรือบ้างออกเสียง เผ่งอิ้ว) แปลว่า เพื่อน ฉะนั้น ซาเพ่งคือเพื่อนสามคน หลังจากนั้นนานเข้า ซาเพ่งจึงกลายเป็นสามเพ็ง และสำเพ็ง ในปัจจุบัน

ข้อสันนิษฐานต่อมาคือ คำว่าสำเพ็งน่าจะเพี้ยนมาจาก สามแผ่น อันหมายถึงลักษณะภูมิประเทศย่านนั้นที่มีคลองขวางอยู่ 2 คลอง ได้แก่ คลองเหนือวัดสำเพ็ง และ คลองวัดสามปลื้ม ทำให้ตัดแผ่นดินออกเป็นสามตอน หรือสามแผ่นดิน ได้แก่ แผ่นวัดสำเพ็งตอนหนึ่ง แผ่นวัดสัมพันธวงศ์ตอนหนึ่ง และแผ่นวัดสามปลื้มตอนหนึ่ง คนทั่วไปจึงเรียกย่านนี้ว่าสามแผ่นดิน หรือสามแผ่น ต่อมาเพี้ยนไปตามสำเนียงจีนว่าสำเพ็ง

บ้างว่า สำเพ็งมาจากคำว่า สามแพร่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะภูมิประเทศในย่านนี้ที่แต่ก่อนเป็นทางสามแพร่ง และเป็นบริเวณน้ำลึก ครั้นเรียกสามแพร่งไม่ถนัดปาก ก็เรียกสำเพ็งเป็นสำนวนจีนไปเลย

ประการสุดท้ายมีผู้สันนิษฐานว่า คำว่าสำเพ็งน่าจะมาจากชื่อพืชตระกูลเฟิร์มชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายใบโหระพา เรียก ลำเพ็ง พืชชนิดนี้ขึ้นทั่วไปในบริเวณดังกล่าว ผู้คนจึงเรียกบริเวณนี้ว่าสำเพ็ง และเพี้ยนเป็นสำเพ็งในที่สุด