ปฎิกิริยาเคมีเกิดการสั่นแกว่ง

  สีของของเหลว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เหมือนกับการแกว่งของสปริง  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/5XbWFP-i1to