ธุรกิจค้าข้าวสมัยก่อน

    สมัยก่อน แถวสำเพ็ง  ถนนเยาวราช  และถนนทรงวาด เป็นย่านธุรกิจค้าข้าวที่สำคัญของไทย  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/GSUHw7weJEg