เร่ว

    คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/GoPWzHxq228

ชื่อวิทยาศาสตร์  Amomum xanthiodes Wall.

วงศ์   Zingiberaceae

ชื่อท้องถิ่น  มะอี้ หมากอี้ (เชียงใหม่) หมากเน็ง (อีสาน) มะหมากอี้ ผาลา (รัฐฉาน เชียงใหม่) หมากน่ง (สระบุรี)
 

 
 

การปลูก »

ใช้หน่อปลูก ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะดินร่วนซุย เจริญได้ดีในที่รำไร ปลูกได้ทุกฤดูกาล วิธีการปลูกให้แยกหน่อออกจากต้นเดิมก่อน แล้วชำเอาไว้ในที่ชุ่มชื้น เมื่อต้นแข็งแรงแล้ว
ให้แยกไป ปลูกที่ที่เฉพาะ