สุดยอดวัสดุรีไซเคิล

    สุดยอดวัสดุรีไซเคิล  อันดับที่ 6  ยางรถยนต์  อันดับที 5  เสื้อผ้าเก่า  อันดับที่ 4 ถ่านไฟฉาย  อันดับที่ 3  กระป๋อง  อันดับที่ 2 ..... คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/ZPjbllDIz8s