ลิเทียม โปแตสเซียม และโซเดียมทำปฎิกิริยากับน้ำ

Lithium_and_Water

   คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/eOd_M7AvhfY

Potassium_and_Water

   คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/DzDeI_xw4uE

Sodium_and_Water

   คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/etFSfXbZGHo