แมวพยายามเรียนรู้ลู่วิ่งออกกำลัง
Cats_Try_to_Understand_Treadmill

    แมวสองตัว เล่นกับลู่วิ่งไฟฟ้า คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/MrhjyGuJujU