ค้างคาวนอนห้อยหัว

     ท่านอนห้อยหัวของค้างคาว  เกิดมาจากขาของมันไม่แข็งแรงไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้  เพราะมีกระดูกขาที่ผอมมาก  คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/QuYDquDFAOM