ทำไมไข่จึงมีรูปทรงวงรี

    แรกเริ่มไข่มีรูปทรงกลม  แต่ขณะที่ไข่กำลังถูกบีบตัวอย่างช้าๆภายในตัวของไก่  จะทำให้ไข่ถูกรีดจนเรียวลง คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/6_Df8pDgkG0