เสียงสูง

      ทดลองใช้เสียงสูงทำให้หลอดกาแฟ ที่อยู่ในแก้วสั่น จะต้องทำให้หลอดกระเด็นออกจากหลอดแก้วได้หรือไม่   คลิกชมวีดีโอ