น้ำวน Tsunami ญี่ปุ่น

คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่  http://youtu.be/ZIdUPyiqJ-o