สร้างควัน

    ใช้น้ำตาลทรายกับดินประสิบ สร้างควันได้อย่างมากมาย  คลิกชมวีดีโอ