กฎของเกาส์

กฎของเกาส์

อธิบายความหมายของสนาม ทั้งสนามเวกเตอร์ และสนามสเกลาร์ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าของประจุลักษณะต่างๆ ฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์ เส้นประจุยาวมาก และแผ่นประจุ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 36 แผ่น คลิกครับ powerpoint คลิกค่ะ PDF