พลังงานศักย์ไฟฟ้า

 

แนวคิด สมการ ความสัมพันธ์ระหว่างงานและศักย์ไฟฟ้า ผิวสมศักย์ ศักย์ไฟฟ้าจากประจุจุด และ คู่ขั้วไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าจากประจุที่กระจายอย่างต่อเนื่อง โพรงของตัวนำประจุ หยดน้ำมันของมิลลิแกน จำนวน 60 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint คลิกค่ะ PDF