แกว่งลูกโบว์ลิ่ง

ปล่อยลูกโบว์ลิ่งจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง เป็นการทดลองน่าหวาดเสียว แต่ก็เป็นไปตามกฎการแกว่งทุกประการ คลิกชมวีดีโอ