ทางมะพร้าว (สมดุล)

วางทางมะพร้าว10 อันให้อยู่บนเสาต้นเดียวให้ได้ คลิกชมวีดีโอ