ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (น้ำยาล้างแผล)

ใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ลงไปในยีสต์ เกิดฟองขึ้น จุดไฟเผากระดาษ ดับไฟ และจุ่มลงไปในฟองจะเกิดอะไรขึ้น

1. มีเปลวไฟลุก

2. มีเปลวไฟลุกด้านล่างของบีกเกอร์

3. มีฟองเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

คลิกชมวีดีโอ