ตัดลูกโป่ง (มายากล)

     ตัดลูกโป่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย  เมื่อเป่าลมเข้าไปในลูกโป่ง มันยังสามารถพองได้  คลิกชมวีดีโอ