ลกดิ่ง

 

     นักกีฬาโยโย่ มาแสดง การเล่นโยโย่ ให้ท่านได้ชมอย่างน่าทึ่ง คลิกชมวีดีโอ