แผ่นซีดีหาย (มายากล)

 

 

 

ใส่แผ่นซีดี ลงในหน้งสือพิมพ์ มันหายไปอย่างไร้ร่องรอย คลิกชมวีดีโอ