พลังของน้ำ

 

 

 

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราปล่อยน้ำแรงดันสูง ผ่านสายยางพร้อมกัน

1. รถยนต์ลอยขึ้น

2. รถยนต์จอดอยู่ที่เดิม

คลิกดูวีดีโอ