แรงลอยตัวของกิเลส (แรงลอยตัวของแก๊ส)

 

นำเรื่อกระดาษวางไว้ในตู้ มันจะลอยได้ ทั้งๆที่ในตู้ไม่มีอะไรเลย คลิกชมวีดีโอ