Home arrow บทความทั้งหมด arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
Home    Contactsศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ PDF พิมพ์


นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2534 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ค้นพบวิธีออกแบบวงจรกรองดิจิตัล ชนิดรีเคอร์ซีฟ โดยการใช้โปรแกรม เชิงเส้น ทำให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบ และคุณลักษณะการตอบสนองความถี่ขนาดของวงจร ค้นพบการออกแบบของวงจรกรองชนิดรีเคอร์ซีฟ ให้คุณสมบัติการตอบสนองความถี่ชนิด นันรีเคอร์ซีฟขนาดเรียบที่สุด และกำหนดจุดตัดความถี่ได้ ค้นพบวงจรที่สามารถวัดทิศทางและระยะทางได้ ค้นพบวงจรกรองอานาล็อกที่ประหยัด ชิ้นส่วนในการผลิต และมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลง ของค่าชิ้นส่วนดังกล่าว.

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43360092

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!