Home arrow บทความทั้งหมด arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
Home    Contactsศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ PDF พิมพ์

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2533 สาขาชีววิทยา (พันธุศาสตร์)   ค้นพบยุงก้นปล่องชนิดพาหะชนิด Anopheles dilus เป็นกลุ่มสปีชีส์ซับซ้อนที่พบในประเทศไทย มีอยู่ 5 ชนิด ซึ่งมีแบบแผนการแพร่กระจายความหลากหลาย ทางพันธุกรรม แหล่งที่อาศัยและพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ละชนิดมีสมบัติเป็นพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรีย ได้แตกต่างกันซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับความแตกต่าง แปรผันทางพันธุกรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาหาแนวทางการควบคุม การะบาดของไข้มาลาเรีย โดยวิธีพันธุศาสตร์.
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43881770
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!