Home arrow บทความทั้งหมด arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง
Home    Contactsศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง PDF พิมพ์


นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2533 สาขาสัตววิทยาได้ทำการ แยกสายพันธุ์บริสิทธิ์ของเชื้อไข้มาลาเรียชนิด พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และพบว่าในผู้ป่วยบางราย มีเชื้อไข้มาลาเรียอยู่หลายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์จะมีคุณลักษณะเชิงพันธุกรรมแตกต่างกัน และสามารถชักนำสายพัฯธุ์ที่ไวต่อยา ทำให้เกิดการดื้อยาในหลอดทดลองได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา หาข้อมูลทางชีวเคมี และพันธุกรรมของเชื้อมาลาเรีย.

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43360309

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!