Home arrow บุุคคลที่มีชื่อเสียง arrow เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
Home    Contactsเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง PDF พิมพ์

ชื่อ-สกุล : นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

วันที่เกิด : 3 พฤศจิกายน 2493

ถิ่นกำเนิด : อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายสุเทื้อน และนางเซี่ยมจู ปิ่นทอง
- ภรรยาชื่อ จิตริยา ปิ่นทอง
- มีธิดา 1 คน ชื่อ จารีย์ ปิ่นทอง

การศึกษาและดูงาน :
- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2521
- ที่ปรึกษามูลนิธิฟอร์ด
ปี 2522-2528
- ที่ปรึกษาธนาคารโลก
ปี 2524
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งอาเซียน (เอไอที)
ปี 2526-2527
- ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2526-2527
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางการเมือง :
4 มีนาคม 2543
- สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 3 ของ กทม. ด้วยคะแนน 196,897)
28 สิงหาคม 2543
- กรรมาธิการการคมนาคม (ลาออก 27 ก.พ.2544)
20 สิงหาคม 2544
- ประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
31 สิงหาคม 2544
- กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) (ลาออก)
25 ธันวาคม 2546
- กรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์
2 ธันวาคม 2548
- ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต
1 มกราคม 2550
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
27 มกราคม 2550
- กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.ทอท.
13 กุมภาพันธ์ 2550
- กรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติ
13 กุมภาพันธ์ 2550
- กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาร่างรัฐธรรมนูญ


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46721027

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!