Home arrow บุุคคลที่มีชื่อเสียง arrow ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Home    Contactsยิ่งลักษณ์ ชินวัตร PDF พิมพ์

ชื่อ-นามสกุล : ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

วันเดือนปีเกิด  : 21 มิถุนายน 2510

ชื่อเล่น : ปู

บิดา : นายเลิศ ชินวัตร (ถึงแก่กรรม 23 ต.ค.2540 ศาลา 7 วัดมกุฎกษัตริยาราม)

มารดา : นางยินดี ระมิงค์วงศ์ (ถึงแก่กรรม)

คู่สมรส : นายอนุสรณ์ อมรฉัตร

บุตร : ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (ไปป์)

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 10 คน ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร (เสียชีวิตทั้งคู่)

ชื่อพี่น้อง

1. นางเยาวลักษณ์ ชินวัตร (เสียชีวิต) สมรสกับพ.อ.(พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ (หย่า) มีธิดา 2 คน
1. น.ส.ปณิตา คล่องคำนวณการ
2. น.ส.นัทชฤทัย คล่องคำนวณการ

2. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สมรสกับ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (หย่า14 พ.ย.2551 ใช้นามสกุลเดิม ดามาพงศ์ 8 ธ.ค.2551) (บุตรของ พล.ต.ท.เสมอ ดามาพงศ์) มีบุตร-ธิดา 3 คน
1. นายพานทองแท้ ชินวัตร (โอ๊ค)
2. น.ส.พินทองทา ชินวัตร (เอม)
3. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (อิ้ง)

3. นางเยาวเรศ ชินวัตร สมรสกับนายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ (หย่า) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน
1.น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ (แซน)
2.นายรัตนะ วงศ์นภาจันทร์(ซัน)
3.นายธนวัต วงศ์นภาจันทร์(ซูน)

4. นางปิยนุช ลิ้มพัฒนาชาติ

5. นายอุดร ชินวัตร (เสียชีวิต)

6. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (แดง) สมรสกับ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน
1.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เชน)
2. น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์(เชียร์)
3.น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (เชอรี่)

7. นายพายัพ ชินวัตร สมรสกับพอฤทัย มีบุตรชาย 4 คน
1.นายฤภพ ชินวัตร (ไนท์)
2.นายพิรุณ ชินวัตร (นิกกี้)
3.นายพอพงษ์ ชินวัตร(ต๋อง)
4. นายพีรพัฒน์ ชินวัตร

8. นางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล (แป๋ว) เดิมชื่อ เยาวมาลย์ สมรสกับ นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล มีธิดา 2 คน

9. นายทัศนีย์ ชินวัตร (แป๋ม) เสียชีวิต

10. นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปู) สมรสกับนายอนุสรณ์ อมรฉัตร (ป๊อป) ปี 2538 มีบุตรชาย 1 คน
ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (ไปป์) เกิดเมื่อปี 2545


ประวัติการศึกษา :

2533 : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตท สหรัฐอเมริกา
2531 : ปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเซท
2545 : กรรมการผู้อำนวยการ ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส)

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46719846

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!