ชวน หลีกภัย PDF พิมพ์

ชื่อ-สกุล : ชวน หลีกภัย

ชื่อเล่น/ฉายา : เอียด / มีดโกนอาบน้ำผึ้ง

วันเกิด : 28 กรกฎาคม 2481 ที่ ต.ท้ายพรุ อ.เมืองตรัง

ครอบครัว : เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน ของนายนิยม หลีกภัย และ นางถ้วน แซ่กิม สมรส กับ นางภักดิพร นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุจริตกุล มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ นายสุรบถ หลีกภัย

การศึกษา :

ปี 2552 ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2537 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2536 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
ปี 2530 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2528 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัย 17
- อุดมศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2505
- เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนศิลปศึกษา เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม)
- มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา จ.ตรัง
- ประถมศึกษา โรงเรียนควนวิเศษ

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
- ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
11 มีนาคม 2544 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
9 พฤศจิกายน 2540 นายกรัฐมนตรี คนที่ 20 (ยุบสภา 9 พ.ย.2543)
21 ธันวาคม 2539 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
4 สิงหาคม 2538 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ตรัง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 11
4 สิงหาคม 2538 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. ตรัง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย.2539) สมัยที่ 10
26 มกราคม 2534 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 5 (26 ม.ค.2534-4 พ.ค.2546)
3 ตุลาคม 2535 ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน
23 กันยายน 2535 นายกรัฐมนตรี คนที่ 20 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
13 กันยายน 2535 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 19 พ.ค.2538) สมัยที่ 9
22 มีนาคม 2535 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2534 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)
26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 ธันวาคม 2532 รองนายกรัฐมนตรี (พ้นจากตำแหน่ง 26 ส.ค.2533)
9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (9 ส.ค.2531-29 ธ.ค.2532)
9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 7
4 สิงหาคม 2529 ประธานสภาผู้แทนราษฎร (4 ส.ค.2529-29 เม.ย.2531)
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 29 เม.ย. 2531) สมัยที่ 6
18 เมษายน 2526 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5
1 ตุลาคม 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
19 ธันวาคม 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 มีนาคม 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
3 มีนาคม 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (3 มี.ค.2523-11 มี.ค.2524)
22 เมษายน 2522 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
25 กันยายน 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 22 (25 ก.ย.2519-6 ต.ค.2519)
21 เมษายน 2519 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
21 เมษายน 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
4 เมษายน 2519 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3
21 กุมภาพันธ์ 2518 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
26 มกราคม 2518 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
10 กุมภาพันธ์ 2512 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- ทนายความทีี่สำนักงานทนายความ ช.ชนะสงคราม

ตำแหน่งอื่นๆ :

13 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 ตุลาคม 2541 ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน
22 มีนาคม 2535 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อาจารย์พิเศษแผนกนิติเวช คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46720569

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!