Home arrow บุุคคลที่มีชื่อเสียง arrow เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Home    Contactsเสกสรรค์ ประเสริฐกุล PDF พิมพ์
ประวัตินักเขียน ชื่อ : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ประวัติย่อ 

 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล  เกิด เมื่อปี พ.ศ. 2492 ที่ปากอ่าวแม่น้ำบางประกง พ่อเป็นช่างเครื่องเรือตังเก แม่ขายผักและผลไม้อยู่ในตลาด เรียนจบชั้นมัธยมปลายจากจังหวัดชลบุรี, ปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา

 

เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ แต่ผลงานส่วนใหญ่ในช่วงนี้มักเป็นบทความวิจารณ์สังคมบทกวี และงานแปล เป็นผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเข้าร่วม สงครามประชาชนในชนบทเมื่อปี 2518 ภายหลังขัดแย้งทางความคิดกับพรรคคอมมูนิสต์แห่งประเทศไทย จึงลงจากภูเขามอบตัวกับทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2523 จากนั้นไม่นานก็เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้ดุษฎีบัณฑิตในปี 2532 และเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

 

ผลงานเด่นๆ ของท่านได้แก่ ฤดูกาล (2524), ดอกไผ่ (2527), คนหาปลา (2528) นอกจากนี้เขายังสร้างสรรค์วรรณกรรมในรูปของเรียงความจากชีวิตจริงเอาไว้อีกจำนวนหนึ่งอาทิ มหาวิทยาลัยชีวิต (2531), เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง (2532) และเร่ร่อนหาปลา (2532) เป็นต้น

             เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ไม่เพียงทำงานด้านวรรณกรรมหากยังเป็นทั้งนักเดินทางและนักวิชาการผู้สนใจปรากฏการณ์สังคมอย่างใกล้ชิดไปในเวลาเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากงานรวมเล่ม เพลงเอกภาพ (2536) และคลื่นเสรีภาพ (2536) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพทางปัญญาอันหนักแน่นลึกซึ้ง นอกจากนั้นเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างโดดเด่นสวยงามที่สุดคนหนึ่ง และในปี 2546 ก็ได้รับรางวัลศรีบูรพา คู่กับ อ.ธีรยุทธ บุญมี
2536) และคลื่นเสรีภาพ (2536) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพทางปัญญาอันหนักแน่นลึกซึ้ง นอกจากนั้นเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างโดดเด่นสวยงามที่สุดคนหนึ่ง และในปี 2546 ก็ได้รับรางวัลศรีบูรพา คู่กับ อ.ธีรยุทธ บุญมี
          สมรสกับจิระนันท์ พิตรปรีชา มีบุตรชายสองคน คือ แทนไท และ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

 นามปากกา

-          เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

 


ผลงานรวมเล่ม

-          ฤดูกาล (2524)
-          ดอกไผ่ (2527)
-          คนหาปลา (2528)
-          มหาวิทยาลัยชีวิต (2531)
-          เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง (2532)
-          เร่ร่อนหาปลา (2532)
-          เพลงเอกภาพ (2536)

-          คลื่นเสรีภาพ (2536)

 

เกียรติยศที่ได้รับ

-        ได้รับรางวัลศรีบูรพา  ในปี 2546

 

อ่านสัมภาษณ์พิเศษ ได้ต่อ คอลัมน์ "คุยนอกรอบ" โดยกองบ.ก.ประพันธ์สาส์น คลิ๊ก
http://www.praphansarn.com/new/c_talk/detail.asp?ID=73
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46720074

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!