จลนพลศาสตร์เคมี PDF พิมพ์

         อัตราการเกิดปฏิกิริยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของตัวทำปฏิกิริยาหรือสารผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลา ซึ่งอัตราเร็วของปฏิกิริยาจะพิจารณาตั้งแต่ปฏิกิริยาเริ่มเกิดจนกระทั่งปฏิกิริยาสิ้นสุด โดยวัดการเพิ่มขึ้นของสารผลิตภัณฑ์หรือการลดลงของตัวทำปฏิกิริยาต่อเวลาที่ผ่านไป ดังรูปที่ 1 และกราฟรูปที่ 2

 

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44383696

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!